Tại sao hương đốt muỗi lại làm xoắn mà không làm thẳng đứng

Tại sao tôi thấy hương đốt muỗi người ta thường làm hình xoắn ốc, mà không phải que thẳng đứng như hương thắp bình thường.!

3 Replies to “Tại sao hương đốt muỗi lại làm xoắn mà không làm thẳng đứng”

  1. Thanh mai

    Câu hỏi hay quá, do nó xoắn vậy thì nó thấp, sát nền đất thì hương nó bay lan tỏa hơn, chứ làm hương dài cao vậy hơi kỳ đó bạn. Ai thấy đúng giơ tay !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × five =