Tại sao hương đốt muỗi lại làm xoắn mà không làm thẳng đứng

Tại sao tôi thấy hương đốt muỗi người ta thường làm hình xoắn ốc, mà không phải que thẳng đứng như hương thắp bình thường.!