2 Replies to “Tại sao phím gõ trên máy tính không xếp theo bảng chữ cái”

  1. Tuấn Mai

    Trước đây tôi cũng đã từng từng thắc mắc như bạn, và qua tìnm hiểu tôi được biết rằng bàn phím query sắp xếp như hiện này một cách tối ưu dựa vào tần suất xuất hiện của các chữ cái trong ngôn ngữ tiếng anh. Có thể dễ hiểu thì sắp xếp như vậy giúp người dùng gõ được nhanh hơn

  2. Triệu Hà

    Nghiên cứu để sắp xếp thuận tiện nhất cho con người gõ thôi bạn, quá trình nghiên cứu và cải tiến …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

13 − thirteen =