Tại sao cơ thể chúng ta lại bị nổi da gà

Tôi thường xuyên nổi da gà khi có điều gì làm tôi cảm thấy lạnh người, ớn trong người. Tại sao lại như vậy (Huỳnh Ba)