Chống xuất tinh sớm theo phương pháp ODC có được hay không?

Xin hỏi gần đây tôi có nghe nói nhiều đến phương pháp ODC có thể chống được xuất tinh sớm, vậy không biết đánh giá của mọi người như thế nào, phương pháp có mang lại hiệu quả tốt không? Xin cảm ơn